Doç. Dr. Erhan BAYRAM - Çocuk Nörolojisi Uzmanı - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Biyografi
Biyografi
Biyografi
Biyografi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ


Erhan Bayram

Doğum Tarihi: 13 Nisan 1978

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Gazi Üniversitesi

1996-2003

 

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Sağlık Bakanlığı, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2003-2008

Yan Dal İhtisası

Çocuk Nörolojisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

2009-2013

Doçent Dr.

Çocuk Nörolojisi

Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi

2014

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Tüberkülozda Tanı İçin Önerilen Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerinin Değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Dr. Şükrü Cangar

 

 

Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı: Korpus Kallozum Anormalliği Saptanan Olgularda Kranial Manyetik Rezonans Bulguları İle Klinik Özelliklerin Karşılaştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Semra Hız Kurul

 

GÖREVLER:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Arş.Gör.

Sağlık Bakanlığı, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2003-2008

Uzman Dr.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2009

Dr.Arş.Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

2009-2013

Uzman Dr.

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2013

Uzman Dr.

Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi

2013-2014

Doç.Dr.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

2014

Doç.Dr

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji B.D.

2014-2015

Doç.Dr

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

2016-Halen

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-) Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin Değerlendirilmesi. Proje başlangıcı: Ekim 2011. Araştırma projesi koordinatörü: Uzman Dr. Yasemin Topçu."Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı" destekli proje, proje çalışanı, katılımcı.

2-) Çocukluk döneminde pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epileptikus modelinde L-asetil karnitin, kafeik asit fenetil ester ve simvastatinin nöroprotektif etkinliğinin araştırılması. Proje başlangıcı: Haziran 2012. Araştırma projesi koordinatörü: Doç.Dr.Uluç Yiş. "Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı" destekli proje, proje çalışanı, katılımcı.

3-) Subakut sklerozan panensefalitli hastalarda mikrorna-155, mikrorna-146 ve mikrorna-181 ekspresyonunun değerlendirilmesi. Proje başlangıcı: Eylül 2012. Araştırma projesi koordinatörü: Doç. Dr. Uluç Yiş. "Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı" destekli proje, proje çalışanı, katılımcı.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1.      Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

 

DERSLER

Lisans Öğrenim Dili Ders Saati
(2014-2015) Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Türkçe 2
(2014-2015) Çocukluk Çağı Baş Ağrıları Türkçe 1
(2014-2015) Serebral Palsi Türkçe 1
(2014-2015) Akut Flask Paralizi Türkçe 1
(2014-2015) Koma ve Ensefalopati Nedenleri Türkçe 1
(2014-2015) Doğumsal Metabolik Hastalıklar Türkçe 1
(2014-2015) Febril Konvülziyon ve Konvülziyın ile
                     Gelen Hastaya Acil Müdahale
Türkçe 1
(2014-2015) Antiepileptik İlaçlar ve Status
                     Epileptikus Tedavisi
Türkçe 1
(2014-2015) Hipotonik İnfant Türkçe 1

 

ESERLER


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-) S.Asilsoy, E.Bayram, H.Ağın, H.Apa, D.Can, S.Gülle, S.Altınöz, "Evaluation of Chronic Cough in Children", Chest, 134, 1122-1128, DOI: 10.1378/chest.08-0885 (2008).

2-) A.Ünalp, N.Uran, E.Bayram, M.Bayram, A.A.Öztürk, "Efficacy and Safety of Oral Suspension of Oxcarbazepine in Children with Epilepsy", Neurosciences (Riyadh), 13, 456-457 (2008).

3-) M.Bayram, E.Kayserili, H.Ağın, E.Bayram, A.Ünalp, "Evaluation of Short-Term Neurodevelopmental Outcomes in the Premature Patients with Periventricular-Intraventricular Hemorrhage", Journal of Pediatric Neurology, 6, 351-356 (2008).

4-) A.Ünalp, E.Bayram, S.Ulusoy, N.Uran, M.Bayram, A.A.Öztürk, "Serum Concentration of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Epileptic Children", Journal of Pediatric Neurology, 7, 251-255, DOI: 10.3233/JPN-2009-0301 (2009).

5-) Y.Topçu, G.Akıncı, E.Bayram, S.Hız, M.Türkmen, "Brain Abscess Caused by Lactococcus Lactis Cremoris in a Child", European Journal of Pediatrics, 170, 1603-1605, DOI: 10.1007/s00431-011-1586-3 (2011).

6-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, C.Fırat, U.Yiş, E.Özer, S.Hız Kurul, "Myopathic Changes in Muscle Biopsy of a Patient with Infantile Systemic Hyalinosis", Paediatria Croatica, 56, 301-304 (2012).

7-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, M. Torun Bayram, E.Şahin, N.Gündüz, U.Yiş, Ö.Peker, S.Hız Kurul, "Correlation Between Motor Performance Scales, Body Composition, and Anthropometry in Patients with Duchenne Muscular Dystrophy", Acta Neurologica Belgica, DOI: 10.1007/s13760-012-0125-y (2012).

8-) E.Bayram, M.Torun Bayram, S.Hız, M.Türkmen, "Cefixime-Induced Oculogyric Crisis", Pediatric Emergency Care, 28, 55-56, DOI: 10.1097/PEC.0b013e31823f252d (2012).

9-) E.Bayram, G.Akıncı, Y.Topçu, H.Çakmakçı, Ö.Giray, D.Erçal, S.Hız, "Multi-Cystic White Matter Enlarged Virchow Robin Spaces in a 5-Year-Old Boy", Child's Nervous System, 28, 743-746, DOI: 10.1007/s00381-011-1663-y (2012).

10-) U.Yiş, Y.Topçu, E.Bayram, P.Karakaya, H.Çakmakçı, S.Hız Kurul, "Importance of Diazepam Administration During Electroencephalography in the Differential Diagnosis of Cortical Visual Loss", Journal of Child Neurology, DOI: 10.1177/0883073812467690 (2012).

11-) A.Abacı, G.Çatlı, E.Bayram, T.Köroğlu, H.N.Olgun, K.Mutafoğlu, A.S.Hız, H.Çakmakçı, E.Böber, "A Case of Rapid-Onset Obesity With Hypothalamic Dysfunction, Hypoventilation, Autonomic Dysregulation, and Neural Crest Tumor: ROHHADNET Syndrome", Endocrine Practice, DOI: 10.4158/EP12140.CR (2012).

12-) U.Yiş, Y.Topçu, E.Bayram, P.Karakaya, H.Çakmakçı, S.Hız Kurul, "Pneumatosis Intestinalis Due to Rotavirus Infection in a Child with Prader-Willi Syndrome", The Turkish Journal of Pediatrics, 54, 679-681 (2012).

13-) E.Bayram, Y.Topçu, G.Akıncı, S.Hız, H.Çakmakçı, "Aicardi Syndrome in Two Turkish Children", Annals of Saudi Medicine, 33, 73-75, DOI: 10.5144/0256-4947.2012.01.7.1545 (2013).

14-) E.Bayram, Y.Topçu, D.Karaarslan, G.Akıncı, U.Yiş, A.Akay, S.Hız, "Evaluation of Awake Electroencephalography Findings in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Before Psychostimulant Treatment", Paediatria Croatica, 57, 57-60 (2013).

15-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karaoğlu, U.Yiş, H. Çakmakçı Güleryüz, S.Hız Kurul, "Incidental White Matter Lesions in Children Presenting with Headache", Headache, DOI: 10.1111/head.12089 (2013).

16-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, U.Yiş, H.Çakmakçı, K.Ichida, S.Hız Kurul, "Molybdenum Cofactor Deficiency: Review of 12 Cases (MoCD and Review)", European Journal of Paediatric Neurology, 17, 1-6, DOI: 10.1016/j.ejpn.2012.10.003 (2013).

17-) P.Karaoğlu, Y.Topçu, E.Bayram, U.Yiş, S.Akarsu, E.Atalay, T.Köroğlu, H.Çakmakçı, E.Özer, S.HIZ, "Severe Neurologic Involvement of Degos Disease in a Pediatric Patient", Journal of Child Neurology, DOI: 10.1177/0883073812474692 (2013).

18-) U.Yiş, E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, S.Hız Kurul, "A Case of Atypical Miller Fischer Syndrome and the Importance of H Reflex", The Turkish Journal of Pediatrics, 55, 235-236 (2013)

19-) P.Karaoğlu, U.Yiş, İ.Öztura, Ö.Akdoğan, E.Bayram, Y.Topçu, S.Hız, "Phrenic Nerve Palsy Associated with Brachial Plexus Avulsion in a Pediatric Patient with Multitrauma", Pediatric Emergency Care, 29, 922-923 (2013)

20-) E.Bayram, Y.Topçu, N.Yılmaz, P.Karakaya, M.Kır, U.Yiş, S.Hız Kurul, "The Utility of Head Up Tilt Test with Video EEG in Children with Recurrent Loss of Conscıousness", Hong Kong Journal of Paediatrics, 18, 217-222 (2013)

21-) Y.Topçu, E.Bayram, P.Karaoğlu, U.Yiş, M.Bayram, S.Hız Kurul, "Carnitine Palmitoyl-Transferase II Deficiency in an Adolescent Presenting with Rhabdomyolysis and Acute Renal Failure", Pediatric Emergency Care, 30, 343-344 (2013) 

22-) Y.Topçu, E.Bayram, P.Karaoğlu, U.Yiş, S.Hız Kurul, "The Combination of Thermal Dysregulation and Agenesis of Corpus Callosum: Shapiro's or/and Reverse Shapiro's Syndrome", Annals of Indian Academy of Neurology, 16, 716-719 (2013)

23-) Y.Topçu, E.Bayram, P.Karaoğlu, U.Yiş, H.Çakmakçı, S.Hız Kurul, "Coexistence of Myositis, Transverse Myelitis, and Guillain Barre Syndrome Following Mycoplasma Pneumoniae Infection in an Adolescent", Journal of Pediatric Neurosciences, 8, 59-63 (2013)

24-) E. Bayram, Y. Ozturk, S. Hiz, Y. Topcu, M. Kilic, M. Zeytunlu. "Neurophysiological follow-up of two siblings with crigler najjar syndrome type I and review of literature". The Turkish Journal of Pediatrics, 55, 349-353 (2013)

25-) Y. Topcu, E. Bayram, P. Karaoglu, U. Yis, S. Hiz Kurul. "Kabuki syndrome and perisylvian cortical dysplasia in a Turkish girl". J Pediatr Neurosci, 8, 259-260 (2013)

26-) U. Yis, Y. Topcu, S. Ozbal, K. Tugyan, E. Bayram, P, Karakaya, O. Yilmaz, S. Hiz Kurul. "Caffeic acid phenethyl ester prevents apoptotic cell death in the developing rat brain after pentylenetetrazole-induced status epilepticus". Epilepsy Behav, 29, 275-280 (2013)

27-) S.Asilsoy, E.Bayram, D.Can."Urine Leukotriene E4 Levels in Children with Nonspecific Isolated Chronic Dry Cough". Journal of Pediatric Allergy, Immunology and Pulmonology, DOI:10.1089/ped.2013.0251 (2013)

28-) E. Bayram, Y. Topcu, U.Yis, H. Cakmakci, S. Hiz Kurul. "Comparison of cranial magnetic resonance imaging findings and clinical features in patients with corpus callosum abnormalities". Neuropediatrics, 45, 30-35 (2014) 

29-) E. Bayram, Y. Topcu, O. Tufekci, P. Karaoglu, U. Yis, H. Oren, S. Hiz Kurul. "The efficacy and safety of levetiracetam in pediatric patients treated with chemotherapeutic agents for hematologic disorders". J Paediatr Child Health, 50, 553-556 (2014)

30-) E. Bayram, Y. Topcu, E. Sahin, U. Yis, O. Peker, N. Arslan, S. Hiz Kurul. "Do antıspasmodıcs affect the body composıtıon and basal metabolıc rate ın patıents wıth cerebral palsy? ". Paediatria Croatica, 58 (2) 95-100 DOI: 10.13112/PC.2014.17 (2014)

31-) Y.Topcu, E.Bayram, P.Karaoglu, U.Yis, S.Hiz Kurul. "Importance of acylcarnitine profile analysis for Disorders of Lipid Metabolism In Adolescent Patients with Recurrent Rhabdomyolysis: Report of Two Cases ". Annals of Indian Academy of Neurology,  Oct;17(4):437-40. doi: 10.4103/0972-2327.144031. (2014)

32-) U.Yis, U.K.Tukekci, S.Genc, K.B.Carman, E.Bayram, Y.Topcu, S. Hiz Kurul. "Expression Patterns of MicroRNA-146a, 181a and 155 in Subacute Sclerosing Panencephalitis". J Child Neurol, Jan;30(1):69-74. doi: 10.1177/0883073814531329. (2015)

33-) U.Yis, G.Uyanik, D.M. Rosendahl, K.B.Carman, E.Bayram, M.Heise, G.Comertpay, S.Hiz Kurul. ' Clinical, Radiological, and Genetic Survey of Patients With Muscle-Eye-Brain Disease Caused by Mutation in POMGNT1'. Pediatr Neurol, 50, 491-497 (2014)

34-) Y.Topcu, S. Hiz Kurul, E. Bayram, K. Sozmen, U. Yis. The Paediatric migraine disability assessment score is a useful tool for evaluating prophylactic migraine treatment. Acta Paediatr 2014 Nov;103(11):e484-9. doi: 10.1111/apa.12752. (2014)

35-) Y. Topçu, E. Bayram, S. Ozbal, U. Yiş, K. Tuğyan, P. Karaoğlu, A. Kumral, O. Yılmaz, S.Hiz Kurul. Zonisamide attenuates hyperoxia-induced apoptosis in the developing rat brain. Neurol Sci 2014 Nov;35(11):1769-75. doi: 10.1007/s10072-014-1834-1.

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1-) A.Ünalp, N.Uran, E.Bayram, M.Bayram, A.Öztürk, 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi/ VII.Türk Dünyası Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "51.Türkiye Milli Pediatri Kongresi Program Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Efficacy and Safety of Oral Suspension of Oxcarbazepine in Childhood Epilepsies: A Clinical Experience of Reference Children's Hospital", 85-85 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kasım 2007

2-) A.Ünalp, E.Bayram, S.Ulusoy, N.Uran, M.Bayram, A.Öztürk, International Conference on Diagnosis and Treatment in Pediatric Neurology konferansı dahilinde "European Journal of Paediatric Neurology Program and Abstracts of the International Conference on Diagnosis and Treatment in Pediatric Neurology" bildiri kitapçığındaki "Is Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor a Marker for Early Diagnosis of Epilepsy", 531-531 pp., Varşova, Polonya, Mayıs 2008

3-) E.Kayserili, H.Ağın, M.Bayram, A.Ünalp, E.Bayram, XXI European Congress of Perinatal Medicine konferansı dahilinde "The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "An Evaluation of the Neurodevelopmental Outcomes and Complications in the Premature Patients with Periventricular-Intraventricular Haemorrhage", 246-247 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2008

4-) H.Ağın, E.Kayserili, M.Torun Bayram, A.Ünalp, E.Bayram, XXI European Congress of Perinatal Medicine konferansı dahilinde "The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "An Evaluation of the Premature Patients with Periventricular-Intraventricular Haemorrhage", 247-247 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2008

5-) E.Bayram, Y.Tokgöz, B.Söz, Y.Topçu, S.Berktaş, G.Akıncı, N.Arslan, S.Kurul, 11th International Child Neurology Congress konferansı dahilinde "The International Journal of Child Neuropsychiatry (Supplement) Programme and Abstracts of ICNC 2010" bildiri kitapçığındaki "A 13 Year Old Girl With Basal Ganglia Calcification", 113-113 pp., Kahire, Mısır, Mayıs 2010

6-) Y.Topçu, E.Bayram, P.Karakaya, U.Yiş, H.Çakmakçı, S.Hız Kurul, European Academy of Childhood Disability 24th Annual Meeting konferansı dahilinde "Developmental Medicine and Child Neurology Abstracts of the European Academy of Childhood Disability 24th Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "Coexistence of Myositis, Transverse Myelitis, and Guillain Barre Syndrome Following Mycoplasma Pneumoniae Infection", 18-19 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

7-) Y.Topçu, E.Bayram, P.Karakaya, U.Yiş, S.Hız Kurul, European Academy of Childhood Disability 24th Annual Meeting konferansı dahilinde "Developmental Medicine and Child Neurology Abstracts of the European Academy of Childhood Disability 24th Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "Recurrent Rhabdomyolysis Attacks and Acute Renal Failure in an Adolescent: Presentation of Carnitine Palmityl-Transferase II Deficiency", 46-47 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

8-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, N.Yılmaz, G.Akıncı, M.Kır, U.Yiş, S.Hız Kurul, European Academy of Childhood Disability 24th Annual Meeting konferansı dahilinde "Developmental Medicine and Child Neurology Abstracts of the European Academy of Childhood Disability 24th Annual Meeting" bildiri kitapçığındaki "The Utility of Tilt Table Testing With Video EEG in Children with Recurrent Loss of Consciousness", 37-37 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

9-) P.Karakaya, Y.Topçu, E.Bayram, U.Yiş, S.Hız, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "An Infant With Recurrent Benign Sixth Nerve Palsy", 169-169 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

10-) P.Karakaya, E.Bayram, Y.Topçu, U.Yiş, S.Hız, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "A Rare Disorder: Goltz Gorlin Syndrome", 169-169 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

11-) Y.Topçu, E.Bayram, P.Karakaya, M.Kır, G.Uz, H.Çakmakçı, U.Yiş, S. Hız Kurul, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Epicardial Adipose Tissue and Carotid Intima-Media Thickness in Children with Migraine", 177-177 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

12-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, C.Fırat, U.Yiş, E.Özer, S.Hız Kurul, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Myopathic Changes in Muscle Biopsy of a Case with Infantile Systemic Hyalinosis", 142-142 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

13-) E.Bayram, E.Şahin, P.Karakaya, Y.Topçu, M.Torun Bayram, N.Erdinç Gündüz, U.Yiş, Ö.Peker, S.Hız Kurul, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Correlation Between Expanded Hammersmith Functional Motor Scale, Body Composition and Anthropometry in Patients with Duchenne Muscular Dystrophy", 142-143 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

14-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, M.Torun Bayram, E.Şahin, U.Yiş, N.Arslan, Ö.Peker, S.Hız Kurul, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Clinical Correlation Between Body Composition and Motor Limitations in Patients With Cerebral Palsy", 101-101 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

15-) P.Karakaya, Y.Topçu, E.Bayram, U.Yiş, S.Hız, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Sleep Disturbance in Children With Cerebral Palsy", 103-103 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

16-) Y.Topçu, E.Bayram, B.Makay, E.Ünsal, S.Hız Kurul, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The Emergence of Relapsing-Remitting Multiple Sklerosis in an Adolescent with Juvenile Ankylosing Spondylitis", 70-71 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

17-) Y.Topçu, E.Bayram, P.Karakaya, G.Uz, H.Çakmakçı, U.Yiş, S.Hız Kurul, 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress konferansı dahilinde "14th National Pediatric Neurology Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Serum Lipids and Carotid Artery Intima Media Thickness in Children and Adolescents with Duchenne Muscular Dystrophy", 144-144 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2012

18-) S.Asilsoy, E.Bayram, D.Can, The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies konferansı dahilinde "Archives of Disease in Childhood Supplement" bildiri kitapçığındaki "Seroprevalence of Chlamydia Pneumoniae and Mycoplasma Pneumoniae in Children with Chronic Cough", A483 pp., İstanbul, Türkiye, Ekim 2012

19-) S.Hız, E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, M.Bayram, U.Yiş, Amerıcan Epilepsy Society 66th Annual Meeting/4th Biennial North American Epilepsy Congress konferansı dahilinde "American Epilepsy Society 66th Annual Meeting Program Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Body Composition with Bioelectrical Impedance Analysis in Epileptic Patients Treated with Valproate", 50-50 pp., San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, Aralık 2012

20-) E.Bayram, Y.Topcu, P.Karaoğlu, U.Yis, H.G. Cakmakci, S.K.Hiz, 10th European Paediatric Neurology Society Congress dahilinde "European Journal of Paediatric Neurology,  10th European Paediatric Neurology Society Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Incidental White Matter Lesions in Children Presenting with Headache", 17-18 pp., Brüksel, Belçika, Eylül 2013

21-) U.Yis, Y.Topcu, S.Ozbal, K.Tugyan, E.Bayram, P.Karaoglu, O. Yilmaz, S.Hiz,  10th European Paediatric Neurology Society Congress dahilinde "European Journal of Paediatric Neurology,  10th European Paediatric Neurology Society Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki " Caffeic Acid Phenethyl Ester Blocks Cell Death and Apoptosis in the Developing Brain of Rat After Pentylenetatrazole Induced Status Epilepticus", 114-114 pp., Brüksel, Belçika, Eylül 2013

22-) E.Bayram, Y.Topcu, O.Tufekci, P.Karaoglu, U.Yis, H.Oren, S.K.Hiz, 10th European Paediatric Neurology Society Congress dahilinde "European Journal of Paediatric Neurology,  10th European Paediatric Neurology Society Congress Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "The Efficacy and Safety of Levetiracetam in Pediatric Patients Treated with Chemotherapeutic Agents for Hematologic Disorders", 76-76 pp., Brüksel, Belçika, Eylül 2013

23-) E.Bayram, M.Torun Bayram, S.Hiz, The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies dahilinde "The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Long term neurodevelopmental outcome of preterm infants with periventricular-intraventricular hemorrhage",Barcelona, İspanya, Ekim 2014

24-) E.Bayram, Y.Topcu, H.Cakmakci, O.Giray, D.Ercal, S.Hiz, The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies dahilinde "The 5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Multi-Cystic White Matter Enlarged Virchow Robin Spaces in a 5-year-old Boy", Barcelona, İspanya, Ekim 2014

25-) E.Bayram, O.Akdoğan, Y.Topcu, P.Karaoglu, U.Yis, I.Oztura, S. Hiz Kurul, 13th International Child Neurology Congress dahilinde "13th International Child Neurology Congress Conference Handbook" kitaçığındaki "Evaluation of the Nerve Conduction Studies and Autonomic Functions in Patients with Agenesis of Corpus Callosum", pp 39, Iguazu, Brazil, May 2014

26-) E.Bayram, Y.Topcu, U.Yis, H.Cakmakci, S.Hiz Kurul, 13th International Child Neurology Congress dahilinde "13th International Child Neurology Congress Conference Handbook" kitaçığındaki "Comparison of Cranial Magnetic Resonance Imaging Findings and Clinical Features in Patients with Corpus Callosum Abnormalities", Iguazu, Brazil, May 2014

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-) E.Bayram, M.Kır, Y.Topçu, G.Akıncı, S.Hız, G.S. Saylam, "Senkop Yakınması ile Başvuran Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 20, 210-213 (2011).

2-) E.Bayram, Y.Topçu, G.Akıncı, S.Hız, "Dirençli Epilepsi Hastalarında Zonisamid Deneyimi", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25, 77-81 (2011).

3-) H.Apa, E.Bayram, "İdiyopatik Pulmoner Hemosiderozisli Bir Olgu", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 20, 169-171 (2011).

4-) E.Bayram, H.Apa, Ö.Soylu, "Gaucher Hastalığı Tip 2", Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 21, 37-39 (2012).

5-) E.Bayram, Y.Tokgöz, Y.Topçu, S.Berktaş, G.Akıncı, N.Arslan, S.Hız, "Bazal Ganglion Kalsifikasyonu Olan 13 Yaşında Bir Olgu", Ege Tıp Dergisi, 51, 195-197 (2012).

6-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, U.Yiş, H.Çakmakçı, S.Hız Kurul, "Makrosefali Ayırıcı Tanısında Canavan Hastalığı: Olgu Sunumu", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2, 107-110, DOI: 10.5222/buchd.2012.107 (2012).

7-) E.Bayram, Y.Topçu, G.Akıncı, H.Çakmakçı, S.Hız Kurul, "EBV İnfeksiyonuna Eşlik Eden Serebral Hematom: Olgu Sunumu", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 2,  187-190, DOI: 10.5222/buchd.2012.187 (2012).

8-) E.Bayram, D.Can, S.Asilsoy, M.Torun Bayram, Ö.Olukman, H.Alper, Ş.Cangar, "Tüberküloz Tanısı İçin Önerilen Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerinin Çocuklarda Klinik Olarak Değerlendirilmesi", Journal of Clinical and Experimental Investigations, 3, 255-259, DOI: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0154 (2012).

9-) E.Bayram, M.Torun Bayram, Y.Topçu, S.Hız, E.Kayserili, "Long Term Neurodevelopmental Outcome of Preterm Infants with Periventricular-Intraventricular Hemorrhage", Journal of Clinical and Experimental Investigations, 3, 326-330, DOI: 10.5799/ahinjs.01.2012.03.0172 (2012).

10-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karaoğlu, U.Yiş, H.Çakmakçı Güleryüz, S.Hız Kurul, "Van Der Knaap Hastalığı: Olgu Sunumu", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 3, 60-62, DOI: 10.5222/buchd.2013.060 (2013).

11-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karakaya, U.Yiş, S.Hız Kurul, "Rolandik Epilepsi Her Zaman Selim Bir Hastalık mıdır?", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 91-94 (2013)

12-)  E.Bayram, Y.Topçu, G.Akıncı, H.Çakmakçı, N.Arslan, S.Hız Kurul, "Magnetic Resonance Imaging Findings in a Boy with Tay-Sachs Disease", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 26, (2012)

13-) E.Bayram, U.Yiş, S.Hız Kurul, "Hipotonik İnfant: Klinik ve Etiyolojik Değerlendirme", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 26, (2012)

14-) E.Bayram, Y.Topçu, P.Karaoğlu, U.Yiş, S.Hız Kurul, "Epilepsi Tanısıyla İzlenen Hastalar ve Annelerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 3, 87-92, (2013)

15-) M.Torun Bayram, E.Bayram, A.Soylu, H.Çakmakçı, M.Türkmen, S.Hız Kurul, S.Kavukçu, "The Importance of Renal Angiomyolipoma in the Differential Diagnosis of the Tuberous Sclerosis Complex", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 37-40 (2013)

16-) E.Bayram, A.H.Sever, P.Karakaya, Y.Topcu, U.Yis, H.Cakmakci, N.Duman, N.Arslan, S. Hiz Kurul. "İyi Kontrollü Bir Neonatal Sitrullinemi Olgusunda Kötü Klinik Bulgular",  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 31-36 (2013)

17-) Y.Topcu, E.Bayram, G.Akıncı, E.Ünsal, S. Hız Kurul. "Nörogörüntülemede Multiple Skleroz İle Karışan Bir Hastalık: Nöro-Behçet", Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1, 47-49 (2013).

18-) E.Bayram, U.Yis, İ.Oztura, O.Akdogan, Y.Topcu, P.Karaoglu, S.Hiz Kurul.  " Folik Asit Eksikliğine Bağlı Ciddi Aksonal Nöropati Gelişen Restriktif Tip Anoreksiya Nervoza Tanılı Bir Olgu", İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 4, 72-74 (2014).


D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1-) S.Asilsoy, E.Bayram, H.Apa, D.Can, S.Altınöz, H.Ağın, S.Gülle, XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde "XV.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Çocuklarda Kronik Öksürük Nedenleri", 62-62 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2007

2-) M.Hızarcıoğlu, E.Kayserili, P.Gülez, Ö.Ceylan, E.Bayram, E.Kazancı, A.Erbay, C.Vergin, S.Aktaş, XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi konferansı dahilinde "XXXIII.Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Histiositik Nekrotizan Lenfadenit Tanılı Bir Olgu", 42-42 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 2007

3-) E.Bayram, D.Can, S.Asilsoy, Ö.Olukman, S.Gülle, H.Alper, Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde "Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of WHO Criteria to Assist Diagnosis of Children with Pulmonary Tuberculosis", PD-319 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2007

4-) Y.Bulut, A.Kutlu, N.Yılmaz, E.Bayram, S.Altınöz, A.Öztürk, 4.Uludağ Pediatri Kış Kongresi konferansı dahilinde "4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi Kongre Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Yeni Tanımlanan Marifeti: PANDAS", 226-226 pp., Uludağ, Türkiye, Şubat 2008

5-) E.Bayram, A.Yaman, S.Hız, A.T.Berk, Y.Topçu, G.Akıncı, E.Dirik, 46.Türk Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "Türk Pediatri Arşivi Dergisi Kongre Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Nadir Bir Vaka:Aicardi Sendromu", 207-207 pp., Çeşme, Türkiye, Mayıs 2010

6-) E.Bayram, M.Bayram, Y.Topcu, G.Akıncı, S.Hız, E.Dirik, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İntrakranial Kanaması Olan Pretermlerin Geç Dönem Nörogelişimsel Değerlendirilmesi", 80-80 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

7-) E.Bayram, G.Akıncı, Y.Topçu, S.Hız, E.Dirik, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Erken Yaşta Optik Nörit Tanısı Alan Bir Olgu", 81-81 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

8-) Y.Topçu, G.Akıncı, E.Bayram, S.Hız, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nörogörüntülemede Multiple Skleroz ile Karışan Bir Hastalık: Nörobehçet", 85-85 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

9-) G.Akıncı, E.Bayram, Y.Topcu, N.Emiroğlu, S.Hız, E.Dirik, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Epilepsi ve Psikiyatrik Komorbiditeler Nedeniyle Üç Olgu Sunumu", 95-95 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

10-) G.Akıncı, Y.Topçu, E.Bayram, S.Hız, E.Dirik, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Valproat Monoterapisinin Ortalama Trombosit Hacmine Etkisi", 91-91 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

11-) E.Bayram, G.Akıncı, Y.Topçu, S.Hız, E.Dirik, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "EBV Enfeksiyonuna Eşlik Eden Serebral Hematom", 79-79 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

12-) Y.Topçu, E.Bayram, G.Akıncı, S.Hız, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu: Olgu Sunumu", 86-86 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

13-) Y.Topçu, Z.S.Altun, S.Hız, Ö.Ersoy, E.Bayram, G.Akıncı, C.Çoker, E.Dirik, 12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "12.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Konjenital Glikozilasyon Defekti Şüphesi Olan Olguların Transferrin İzoelektrik Fokuslama Elektroforez Yöntemi İle Değerlendirilmesi", 86-87 pp., Konya, Türkiye, Mayıs 2010

14-) Y.Topçu, E.Ulusoy, E.Bayram, G.Akıncı, S.Hız, 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Febril Konvülsiyon İle Başvuran İnfant Tüberoskleroz Olgusu", P-120 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2010

15-) G.Akıncı, Y.Topçu, E.Bayram, B.Erdur, N.Arslan, S.Hız, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde "46.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Metinleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Nonketotik Hiperglisinemi: OlguSunumu", 109-109 pp., Antalya, Türkiye, Aralık 2010

16-) Y.Topçu, E.Bayram, Y.Tokgöz, G.Akıncı, Y.Öztürk, S.Hız, 46.Ulusal Nöroloji Kongresi konferansı dahilinde "46.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Metinleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Glutarik Asidüri Tip I: Olgu Sunumu", 111-111 pp., Antalya, Türkiye, Aralık 2010

17-) Y.Topçu, E.Bayram, G.Akıncı, N.Arslan, Y.Öztürk, S.Hız, XI.Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi konferansı dahilinde "XI.Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi Kongre Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Glutarik Asidüri Tip 1 Tanılı Olgunun On Yıllık İzlemi", 111-111 pp., İzmir, Türkiye, Nisan 2011

18-) E.Bayram, Y.Topçu, G.Akıncı, S.Hız, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dirençli Epilepsi Hastalarında Zonisamid Deneyimi", 89-89 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

19-) Y.Topçu, E.Bayram, G.Akıncı, İ.Öztura, A.Berdeli, S.Hız, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Miyotonia Konjenita'nın Bir Formu Olan Thomsen Hastalığı: Olgu Sunumu", 106-106 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

20-) E.Bayram, M.Torun Bayram, S.Hız, M.Türkmen, 47. Türk Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "Türk Pediatri Arşivi Dergisi Bildiri Özetleri Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Sefiksime Bağlı Okulojirik Kriz Gelişen 7 Yaşında Erkek Olgu", 48-48 pp., Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mayıs 2011

21-) Y.Topçu, E.Bayram, G.Akıncı, S.Hız, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk Çağında Primer Baş Ağrıları Geç Mi Tanı Alıyor?", 146-146 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

22-) Y.Topçu, E.Bayram, G.Akıncı, S.Hız, 47.Türk Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "Türk Pediatri Arşivi Dergisi Bildiri Özetleri Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Rotavirüs Gastroenteriti İle İlişkili Benign İnfantil Afebril Konvülsiyon Olgusu", 16-16 pp., Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mayıs 2011

23-) Y.Topçu, G.Akıncı, E.Bayram, S.Hız, M.A.Türkmen, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Lactococcus Lactis'e Bağlı Gelişen Beyin Apsesi: Olgu Sunumu", 145-145 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

24-) E.Bayram, Y.Öztürk, S.Hız, Y.Topçu, G.Akıncı, M.Kılıç, M.Zeytunlu, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Crigler Najjar Senromu Tip 1 Tanısıyla Karaciğer Nakli Uygulanan Kardeş İki Olgunun Nörofizyolojik İzlemi", 149-149 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

25-) Y.Topçu, G.Akıncı, E.Bayram, S.Hız, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Klein-Levin Sendromu: Olgu Sunumu", 145-145 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

26-) G.Akıncı, Y.Topçu, E.Bayram, S.Hız, M.Türkmen, E.Dirik, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Konjenital Jeneralize Lipodistrofi Tip IV: Olgu Sunumu", 102-102 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

27-) E.Bayram, G.Akıncı, Y.Topçu, H.Çakmakçı, Ö.Giray, D.Erçal, S.Hız, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yaygın Serebral Kistleri Olan Bir Olgu: Genişlemiş Virschow-Robin Alanları", 101-101 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

28-) E.Bayram, Y.Topçu, D.Kararslan, G.Akıncı, A.Akay, S.Hız, 13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi konferansı dahilinde "13.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Alan Olgularda Tedavi Öncesi Elektroensefalografinin Yeri", 72-72 pp., Avanos, Türkiye, Mayıs 2011

29-) M.Torun Bayram, E.Bayram, A.Soylu, M.A.Türkmen, S.Hız, S.Kavukçu, Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı konferansı dahilinde "Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı Bildiri Özetleri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Çocukluk Çağında Renal Anjiomyolipom Tüberosklerozun İlk Bulgusu Olabilir mi?", PS-32 pp., Samsun, Türkiye, Mayıs 2011

30-) P.Karakaya, Y.Topçu, E.Bayram, U.Yiş, S.Hız, N.Arslan, III. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Lizozomal Depo Hastalıkları Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Erken Başlangıçlı İnfantil Tip Krabbe Hastalığı-Olgu Sunumu", 41-41 pp., Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nisan 2012

31-) A.H.Sever, E.Bayram, M.Koyuncu Arslan, Y.Topçu, P.Karakaya, U.Yiş, H.Çakmakçı, N.Arslan, S.Hız Kurul, A.Kumral, N.Duman, H.Özkan, 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi konferansı dahilinde "20.Ulusal Neonatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "İyi Metabolik Kontrollü, Kötü Klinik Seyirli Bir Neonatal Sitrülinemi Olgusu", 384-384 pp., Bodrum, Türkiye, Nisan 2012

32-) A.Abacı, G.Çatlı, E.Bayram, T.Köroğlu, H.N.Olgun, K.Mutafoğlu, A.S.Hız, H.Çakmakçı, E.Böber, Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-4 konferansı dahilinde "Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-4 Bildiri Özetleri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Hızlı Başlangıçlı Obezite, Hipertansiyon, Hipotalamik Disfonksiyon, Otonomik Disregülasyon: ROHHAD Sendromu", 24-24 pp., Eskişehir, Türkiye, Nisan 2012

33-) S.Hız Kurul, Y.Topçu, E.Bayram, P.Karakaya, U.Yiş, 8.Ulusal Epilepsi Kongresi konferansı dahilinde "Epilepsi Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Nöbetle Başvuran Bir İto Hipomelanozis Olgusu", 54-55 pp., Muğla, Türkiye, Mayıs 2012

34-) E.Bayram, P.Karakaya, Y.Topçu, U.Yiş, S.Hız Kurul, G.Arslan, 48.Türk Pediatri Kongresi konferansı dahilinde "Türk Pediatri Arşivi Dergisi, Bildiri Özetleri Özel Sayısı" bildiri kitapçığındaki "Butamirat Sitrat Kullanımına Bağlı Akut Servikal Distoni", 102-102 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2012

35-) Y.Topcu, E.Bayram, S.Ozbal, U.Yis, K. Tugyan, P.Karaoglu, O.Yilmaz, S.Hiz, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki " Çocukluk Döneminde Pentilentetrazol ile Oluşturulan Deneysel Status Epileptikus Modelinde Simvastatinin Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılması", 125-125 pp., Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

36-) Y.Topcu, E.Bayram, S.Ozbal, U.Yis, K.Tugyan, P.Karaoglu, A.Kumral, S.Hiz, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin Değerlendirilmesi", 124-125 pp., Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

37-) E.Bayram, Y.Topcu, P.Karaoglu, U.Yis, S. Hiz Kurul, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Epilepsi Tanısıyla İzlenen Hastalar ve Annelerinde Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi", 112-112 pp., Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

38-) E.Bayram, Y.Topcu, P.Karaoglu, U.Yis, S. Hiz Kurul, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Atipik Miller Fischer Sendromu ve H Refleksinin Önemi", 111-111 pp.,Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

39-) P.Karaoglu, Y.Topcu, E.Bayram, U.Yis, S.Akarsu, E.Atalay, T.Koroglu, H.Guleryuz, E.Ozer, S.Hiz, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Degos Hastalığına Bağlı Nörolojik Tutulum-Olgu Sunumu", 109-109 pp., Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

40-) P.Karaoglu, Y.Topcu, E.Bayram, U.Yis, S.Hiz, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "DEÜ Çocuk Nöroloji Polikliniğine Son Bir Yılda Başvuran Pediatrik Multiple Skleroz Olgularının Değerlendirilmesi", 109-110 pp., Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

41-) U.Yis, Y.Topcu, S.Ozbal, K.Tugyan, E.Bayram, P.Karaoglu, O.Yilmaz, S.Hiz, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Pentilentetrazol ile Oluşturulmuş Status Epileptikus Modelinde Gelişen Beyinde Kafeik Asit Fenetil Esterin Nöroprotektif Etkinliğinin Araştırılması", 81-81 pp., Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

42-) A.Ayvaz, M.Yildizhan, E.Bayram, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, konuşma ve bildiri özetleri" bildiri kitapçığındaki "Van Der Knaap Lökoensefalopatisi: Bir Olgu Sunumu", 71-72 pp., Sivas, Türkiye, Mayıs 2013

43-) S.Tunca, Ö.İnce, E.Bayram, 4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi dahilinde "Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi, Kongre Özel Sayısı" kitapçığındaki "Kallozal Lipom:Olgu Sunumu", 213-214 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2015

44-) S.Tunca, H.Belverenli, E.Bayram, 4. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi dahilinde "Pediatri Uzmanlık Akademisi Dergisi, Kongre Özel Sayısı" kitapçığındaki "Enürezis Nokturna Ayırıcı Tanısında Epilepsi", 214 pp, Antalya, Türkiye, Mayıs 2015

 

 Kurs Katılımları:

1-) Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu, 8-9 Aralık 2007, İzmir

2-) Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu, 8-9 Aralık 2007, İzmir

3-) Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu, Deney Hayvanı Kullanımı Sertifika Kurs Programı, 20 Nisan 2010, İzmir

4-) II. Pediatrik EEG-Temel Bilgiler Kursu, 11 Mart 2011, İzmir

5-) III. Temel EEG Kursu, 4-6 Ekim 2013, Ankara

6-) II. İleri EEG Kursu, 29 Kasım-01 Aralık 2013, Antalya

7-) Temel Elektrofizyolojiye Giriş Kursu, 11-13 Aralık 2015, Ankara

 

Kongre, Sempozyum ve Bilimsel Toplantı Katılımları:

1-) Pediatrik Allerji ve Solunum Yolu Hastalıkları Sempozyumu, 31 Mart 2006, Manisa

2-) 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, 18-21 Şubat 2007, Uludağ

3-) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 11. Pediatri Günleri, 4-5 Mart 2010, İzmir

4-) 12. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya

5-) Child Neurology Meets-III, 01-02 Temmuz 2010, İstanbul

6-) 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi/1.Türk-İran Pediatri Toplantısı, 20-24 Ekim 2010, Antalya

7-) Çocukluk Çağı Acillerine Yaklaşım Sempozyumu 1, 18 Şubat 2011, İzmir

8-) Türkiye Milli Pediatri Derneği 3. Kış Zirvesi, 24-26 Mart 2011, Erzurum

9-) Çocuk Acillerine Yaklaşım-II Sempozyumu, 24 Şubat 2012, İzmir

10-) 24th Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability/Joint of 14th National Pediatric Neurology Congress, 16-19 Mayıs 2012, İstanbul

11-)13 th International Child Neurology Congress, 4-9 Mayıs 2014, Iguazu Falls, Brazil

12-) 17.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, İzmir (Oturum Başkanı)

13-) 51. Türk Pediatri Kongresi, 17-21 Mayıs 2015, İzmir (Oturum Başkanı)

 

 Ödüller:

1-) Y.Topcu, E.Bayram, S.Ozbal, U.Yis, K.Tugyan, P.Karaoglu, A.Kumral, S.Hiz, 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi dahilinde "Yenidoğan Sıçanlarda Hiperoksik Beyin Hasarında Zonisamid Tedavisinin Nöroprotektif Etkilerinin Değerlendirilmesi" başlıklı bildiri ile poster dalında birincilik ödülü

 

 


© 2016

Tüm Hakları Saklıdır.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Erhan Bayram'ın bilgilendirici web sitesidir.

ˆ Sayfanın başına dön

İletişim

  • 0(232) 412 98 98
  • 0(232) 412 62 17
  • www.drerhanbayram.com
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
    (Nevvar Salih İşgören Çocuk Hastanesi, 1. Kat)
    Balçova/İZMİR